WSZYSCY CHCĄ BYĆ INNOWACYJNI

Na naszych stronach pisaliśmy już o wszechobecnej automatyzacji i modzie na innowacje, która nie omija usług ochrony. Już od kilku lat Klienci korzystający z takich usług mogą zaobserwować na rynku zmianę w podejściu do tradycyjnych usług ochrony obiektów. Szczególnie w ostatnich miesiącach popularność zyskują usługi wideo ochrony. W założeniu  inteligentne systemy monitoringu wideo powinny dostrzec i zidentyfikować zagrożenie, a po jego potwierdzeniu uruchomić ustaloną procedurę alarmową.
To relatywnie nowe, innowacyjne rozwiązanie, dlatego ceny usług ochrony wideo są zróżnicowane. Najtańsze oferty zaczynają się od kilku złotych miesięcznie za ?wideo-nadzór? jednej kamery. Odmiany nadzoru wideo, wspomagane działaniami operatorów monitoringu można wykupić za 30 nawet do 100 złotych miesięcznie. Ceny zaawansowanych algorytmów analizujących obraz w czasie rzeczywistym można spotkać na rynku już od 150 złotych miesięcznie za jedno źródło obrazu (?kamerę?). W dodatku każdy sprzedawca sprzętu elektronicznego ?gwarantuje? skuteczność wbudowanego w większość oferowanych na rynku urządzeń ?modułu wykrywania ruchu?.
Jak ma się w tym zorientować właściciel czy zarządca obiektu, który słusznie szuka automatycznych rozwiązań, mogących stanowić alternatywę dla pracowników ochrony fizycznej?
Czy wideo-ochrona może obniżyć koszty tradycyjnych usług, jednocześnie podnosząc efektywność i jakość bezpieczeństwa?
W niniejszym artykule zastanowimy się czy w przypadku każdej tego typu oferty możemy liczyć na obniżenie ilości fałszywych alarmów, ergo na zmniejszenie ilości interwencji pracowników ochrony, w końcu na niższą fakturę i lepszą usługę.
SECREW.pro | Audit&Training

WIDEO-PREWENCJA CZY WIDEO-OCHRONA?

Umówmy się, widok kamer, czy wręcz rozbudowanych sieci monitoringu w otaczającej nas przestrzeni nie budzi niczyjego zdziwienia. Urządzenia służące do rejestracji obrazu, zamontowane w prywatnych posesjach i pojazdach nie stanowią ekstrawagancji. Jeszcze kilka lat temu sprzedawcy ?systemów monitoringu?, umożliwiających analizę obrazu, wymagali zakupu ?specjalnych? kamer. Na szczęście ten etap edukacji rynku mamy już za sobą. Dziś możemy oczekiwać odebrania i przeanalizowania obrazu przesłanego z większości urządzeń, w tym analogowych.
Mimo wszystko myśląc o zmianie koncepcji ochrony swojego obiektu na bardziej nowoczesny warto przemyśleć kilka aspektów dostępnego monitoringu wideo i oczekiwań wobec ochrony obiektu:

Ilość oraz jakość urządzeń odpowiadających za detekcję zdarzeń:

> ilość czujek, kamer, itp.,
> rodzaj czujek (np. ruch-dym, zmiana temperatury, kontrola dostępu i wreszcie obraz czy/i dźwięk),
> metody zbierania, dystrybuowania oraz archiwizowania informacji o tych zdarzeniach,
> metody dostępu do danych oraz zdalnego dostępu do urządzeń,

Zadania ochrony obiektu:

> kontrola dostępu,
> monitoring zagrożeń ? wykonywanie patrolu,
> identyfikacja zagrożeń i reagowanie,
> obsługa systemu monitoringu oraz systemów alarmowania,
> zarządzanie parkingiem,
> obsługa ruchu kluczy,
> kontrola bagażu,
> działania prewencyjne,
> inne?
Rzetelna analiza wymienionych elementów ochrony obiektu ma na celu określenie listy zadań realizowanych przez pracowników ochrony, które mogą być zastąpione przez urządzenia techniczne. Inwentaryzacja sprzętu umożliwia ocenę skali koniecznych lub możliwych zmian w tym zakresie. U zdecydowanej większości administratorów powyższa analiza zakończy się wnioskiem w stylu ??ja już mam ochronę wideo??. W wielu przypadkach spotykanych na rynku ofert nie będzie to dalekie od prawdy.

PREWENCJA WIDEO – nadzór, obchód, itp.

Najprostszymi z oferowanych usług ochrony wideo są: nadzór i obchody.
Działanie tego rozwiązania polega odpowiednio na utrwaleniu obrazu w określonej pętli czasowej oraz okresowej weryfikacji przez algorytm lub operatora monitoringu różnic w stosunku do wzorca. Innymi słowy dostawca takiej usługi nagrywa obraz monitoringu (np. do celów dowodowych) oraz od czasu do czasu sprawdza czy w danym czasie nie widać w obrazie z kamer zagrożeń. Dobry dostawca umożliwi zdalny Klientowi dostęp do obrazu za pomocą udostępnionych rozwiązań sieciowych. Nie jest to rozwiązanie skuteczne, ani innowacyjne.
Firmy oferujące usługi ochrony mogą uzupełnić system ochrony oparty na nadzorze i obchodach wideo poprzez wykonywanie okresowych patroli grup interwencyjnych, monitorowanie i obsługę systemów sygnalizowania włamań i napadu, czy nawet obsługę systemów alarmowania pożarowego. Rozmawiając z dostawcą o tego rodzaju ofercie dobrze jest mieć świadomość faktycznych możliwości danego rozwiązania oraz ewentualnych kosztów dodatkowych.

OCHRONA WIDEO ? analiza zagrożeń, obsługa potwierdzonych zdarzeń

Faktyczne usługi ochrony wideo dostarczają rozwiązania, które w czasie rzeczywistym identyfikują zagrożenia oraz realizują właściwe procedury alarmowe. Na tym poziomie dostawca powinien być w stanie również nawiązać zdalny kontakt z osobami przebywającymi w obiekcie oraz zrealizować podstawowe zadania (np. obsługa parkingu, kurierów, wirtualna recepcja).
Większość dostawców z chęcią zaoferuje nam pełny zakres wymienionych usług, a ceny zaczynają się od 80 zł miesięcznie za kamerę i zdają się nie mieć górnej granicy. Jak zatem podjąć decyzję o wyborze dostawcy?
Elementem decydującym o skuteczności systemu ochrony opartego na monitoringu wideo jest technologia, z której korzysta centrum monitoringu. Jak łatwo się domyśleć, jest to również główny aspekt kształtujący cenę tej usługi. Jeżeli dany dostawca korzysta z darmowych rozwiązań typu open-source, to będzie w stanie zaoferować usługi zdecydowanie tańsze od agencji realizujących usługi w oparciu o płatne algorytmy.

Poniżej prezentujemy film pokazujący funkcjonowanie systemu GANZ, którego algorytmy porównywania zmian obrazu w czasie rzeczywistym zostały oparte na rozwiązaniach VCA. Możemy tu również zaobserwować system pracy operatora centrum monitoringu KCM.

Jak widzimy algorytm analizuje zmiany w obrazie (wiatr, liście, światła, itp.), identyfikuje człowieka przemieszczającego się wzdłuż ogrodzenia, a następnie monitoruje jego działanie. W momencie pokonania ogrodzenia i znalezienia się w pierwszej strefie chronionej system alarmuje operatora monitoringu i koncentruje jego uwagę. W przeciętnie trudnej perspektywie (ruchliwym obrazie) system GANZ reaguje 3 do 5 razy na godzinę, w tym 100% przypadków ruchu człowieka.
Dla porównania darmowe algorytmy typu open-source na podobnej perspektywie (obrazie) wzbudzają obserwację 40-50 razy na godzinę, przy 30-40% wykrywalności ruchów człowieka. Przy obiekcie wyposażonym w 15 kamer daje to przeciętnie 600-750 aktywności do obsłużenia przez operatora monitoringu. Samo zauważenie człowieka przy tej ilości alarmów zasługiwałoby na nagrodę dla operatora.

USŁUGI KOMPLEMENTARNE

Agencje ochrony chcą zachęcić Klientów do współpracy oferując szeroki wachlarz usług komplementarnych do ochrony wideo, z wykorzystaniem urządzeń peryferyjnych jak kamery, domofony, szlabany czy wrzutnie. Coraz częściej spotykamy usługi wirtualnej recepcji, polegające na zdalnej obsłudze osób przebywających w obiekcie.

Przykłady usług komplementarnych z wykorzystaniem systemu wideo-ochrony:

> zdalna recepcja,
> sterowanie urządzeniami (w tym SAP),
> obsługa wrzutni dla kurierów,
> obsługa dostaw i awizacji magazynowych,
> inne ? np. BHP, produkcja, prace niebezpieczne, odpady,
> ceny od 1 zł za obsługę jednego zgłoszenia/zadania.

WZROST ZAINTERESOWANIA

Początkowo zainteresowanie usługami ochrony wideo nie było duże. Jednak ciągłe podwyżki cen oraz płac powodują, że coraz więcej administratorów obiektów decyduje się na zastąpienie tradycyjnych rozwiązań systemami wideo ochrony. Ograniczenie kosztów pracy, informatyki oraz komunikacji może zmniejszyć realne koszty ochrony obiektów nawet o 80%, co stanowi sporą zachętę. Realizując taką decyzję należy całościowo analizować system bezpieczeństwa, mając jednocześnie świadomość skuteczności oferowanych rozwiązań.