BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI

Bezpieczeństwo organizacji

Specjaliści GWARDIA.pro weryfikują potencjalne zagrożenia oraz wdrażają adekwatne rozwiązania organizacyjne i kompetencyjne.

Prowadzimy szkolenia i konsultacje w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ze szczególnym uwzględnieniem ochrony infrastruktury krytycznej oraz najważniejszych stanowisk, planowania ciągłości działania, zarządzania ryzykiem, a także bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ratownictwa.

Warsztaty maja charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, ze szczególnym naciskiem na właściwe ćwiczenia oraz symulacje zagrożeń.

Szkolenia z zakresu:

BHP i PPOŻ

Profesjonalne szkolenia z zakresu BHP i PPOŻ. Nasza oferta szkoleniowa skierowana jest do firm, które cenią sobie przede wszystkim rzetelność i profesjonalizm. Każde zlecenie Klienta jest rozpatrywane indywidualnie – bez względu na to czy jest to duże przedsiębiorstwo czy też mała, lokalna firma. Działalność doradcza GWARDIA.pro polega na stałym nadzorze oraz rozwiązywaniu problemów związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy, prawem pracy, a także wdrażaniem zaleceń pokontrolnych organów nadzoru.

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

ISO 27001 / RODO Żyjemy w epoce informacji, co oznacza, że pełni ona rolę najważniejszego zasobu. Kluczowym elementem każdej działalności jest zabezpieczenie kontrolowanego dostępu do zintegrowanej i właściwie chronionej informacji o realizowanych procesach. Specjaliści GWARDIA.pro pomagają ocenić kontekst prowadzonej lub planowanej działalności, zebrać najważniejsze kryteria bezpieczeństwa oraz zarządzać ryzykiem odnoszącym się do przetwarzanych danych.

ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA

ISO 22301 Zarządzanie, to nic innego niż realizacja celów przy ograniczonym dostępie do zasobów niezbędnych do realizacji działalności. Międzynarodowa norma ISO 22301, w wielu elementach zbieżna z funkcjonującym wcześniej standardem brytyjskim BS 25999, pozwala proaktywnie rozwijać odporność organizacji na zakłócenia poprzez zapewnienie metod weryfikacji i utrzymania zdolności do realizacji zadań. Dzięki systemowemu podejściu do zarządzania ciągłością działania organizacja minimalizuje ryzyko wystąpienia zakłóceń.

SZKOLENIA KASOWE

KURS KASJERSKI Zatrudnienie na stanowisku kasjera można uzyskać po spełnieniu określonych wymagań – kluczowy jest między innymi kurs kasjerski, który przekazuje uczestnikowi najważniejsze informacje związane z tym stanowiskiem. Zakres prac zależny jest w szczególności od tego, jakie stanowisko zajmowane jest przez kasjera. W przypadku kasjerów złotowych kompetencje ograniczają się do waluty polskiej, natomiast kasjerzy walutowi, także złotowo-walutowi muszą posiadać właściwe przygotowanie do pracy z walutami obcymi. Zapraszamy do skorzystania z oferty naszych usług szkoleniowych dla przyszłych kasjerów, pracowników obsługi banków oraz kantorów.

SZKOLENIA ANTYTERRORYSTYCZNE

Realizujemy warsztaty adresowane do pracowników, których środowisko pracy wiąże się z narażeniem na bezpośrednie zagrożenie – w szczególności placówek bankowych oraz punktów obsługi kasowej. Przygotowujemy pracowników na wypadek sytuacji bezpośredniego zagrożenia – napad, terror kryminalny, w tym model „active shooter”. Zapoznajemy z rekomendowanymi modelami postępowania kierowanymi na ograniczenie skutków zaistnienia zagrożenia. W ramach warsztatów prowadzony jest trening sytuacyjny – symulacja potencjalnych zdarzeń.