ISTOTA PROFESJONALIZMU PRACOWNIKA OCHRONY

ISTOTA PROFESJONALIZMU KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY, Z DOPUSZCZENIEM DO BRONI PALNEJ Umiejętności i wiedza z zakresu użycia i wykorzystania broni w granicach prawa przewidzianego dla kwalifikowanych pracowników ochrony, sprawia duże trudności. Z jednej strony wyróżnić tu można grupę ochrony o niskich kwalifikacjach, którzy zaliczyli egzamin w ramach realizacji kwalifikacji do uzyskania uprawnień na broń obiektową SUFO, […]