DLA PROFESJONALISTÓW

SZKOLENIA DLA ZAWODOWYCH BEZPIECZNIKÓW

Doświadczenie oraz umiejętności zdobyte w czasie służby w pododdziałach kontr-terrorystycznych Policji oraz jednostkach specjalnych Wojska Polskiego pozwalają na przekazywanie wiedzy następnym pokoleniom.

Eksperci GWARDIA.pro realizują autorski program treningowy dedykowany dla funkcjonariuszy służb mundurowych oraz pracowników ochrony, których zadania służbowe wymagają użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Szkolenia z zakresu:

TRENING POJEDYNCZEGO STRZELCA (SUFO)

PODSTAWY PRACY Z BRONIĄ Dla osób, pragnących rozpocząć swoją karierę profesjonalnego operatora ochrony, opracowaliśmy program treningu pozwalający poznać broń używaną w działaniach operacyjnych. To podstawowy trening strzelecki dedykowany dla osób planujących swój rozwój zawodowy w ramach Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych.

TAKTYKA I TECHNIKA OCHRONY OSOBISTEJ

METODA PRZEZ ADIUTANTA W ramach programu szkolenia operatorów ochrony osobistej kursanci uczestniczą w warsztatach doskonalących taktykę ochrony osobistej przez adiutanta. Doświadczeni instruktorzy i specjaliści, odpowiadający za bezpieczeństwo osób o wysokim statusie finansowym lub zawodowym, wprowadzają uczestników w szczegóły działania operatora najbliżej chronionej osoby.

TAKTYKA OCHRONY OSOBISTEJ W TERENIE OTWARTYM

ZESPOŁY WIELOOSOBOWE W trakcie modułu szkoleniowego dotyczącego działań zespołowych w ramach ochrony osobistej w otwartym terenie uczestnicy ćwiczą taktykę poruszania się, a także ewakuacji i działania w sytuacjach awaryjnych, w ramach zespołów 2, 3 i 4-osobowch.

TAKTYKA OCHRONY OSOBISTEJ W TERENIE ZURBANIZOWANYM

ZADANIA SAMODZIELNE I ZESPOŁOWE Szkolenie taktyczne dotyczące działań w obszarze zurbanizowanym wyposaża uczestników wiedzę i doświadczenia dotyczące poruszania się w przestrzeniach zamkniętych, walki z wykorzystaniem zasłon oraz ewakuacji z zagrożonych pomieszczeń i budynków. Ćwiczenia odbywają się w ramach zespołów 2, 3 i 4-osobowych.

GRUPY PATROLOWO-INTERWENCYJNE

ZESPOŁY WIELOOSOBOWE Szkolenie patrolowo-interwencyjne przygotowuje uczestników do wykonywania zadań związanych obserwacją wyznaczonego obszaru oraz identyfikowaniem potencjalnych zagrożeń, w tym legitymowanie i zatrzymywanie osób, zatrzymywanie i kontrolowanie pojazdów.

TAKTYKA KONWOJÓW WARTOŚCIOWYCH

ZADANIA SAMODZIELNE I ZESPOŁOWE Uczestnicy warsztatu zapoznają się z metodami planowania konwoju, technikami pracy z bronią w trakcie kontaktu ogniowego w poruszającym się pojeździe oraz wspólnie z instruktorami przećwiczą kilka wariantów zamachu i wyjścia z zasadzek.

TAKTYKA I TECHNIKA JAZDY OCHRONNEJ

INTERWENCJE W CZASIE PRZEJAZDÓW INDYWIDUALNYCH I KOLUMNY Szkolenie dotyczące jazdy ochronnej to intensywny trening prowadzenia pojazdu w sytuacjach zagrożenia. Instruktorzy zapoznają uczestników z meandrami działania w ramach protokołu dyplomatycznego oraz demonstrują metody dotarcia do pojazdu i ewakuacji z miejsca zagrożenia. Uczestniczy szkolenia samodzielnie próbują technik taranowania i spychania blokujących pojazdów.

ZESPÓŁ WSPARCIA TAKTYCZNEGO

Wsparcie taktyczne, to działanie wspomagające zespoły ochrony osobistej oraz pracowników ochrony obiektowej. W ramach 2-dniowego szkolenia omawiane są metody organizacji zabezpieczenia taktycznego, ustawienia w szyku oraz zasady reagowania zespołu wsparcia. Uczestnicy przechodzą podstawowe szkolenie w zakresie działań wysokościowych oraz ratowania z użyciem śmigłowca.

OCHRONA NIEJAWNA

W ramach działań operacyjnych ochrony, możliwy też jest wariant działań niejawnych. Uczestnicy tego treningu zapoznają się z metodami obserwacji i kontr-obserwacji osób i pojazdów oraz ochrony fizycznej z wykorzystaniem elementów pracy operacyjnej (kryminalnej).

PLANOWANIE OCHRONY – ZARZĄDZANIE GRUPAMI OCHRONNYMI

Szkolenie przybliża uczestnikom szczegóły zarządzania systemem ochrony. W trakcie warsztatów omawiane są rodzaje i struktura grup ochronnych, etapy planowania ochrony i zabezpieczeń technicznych. Trening uwzględnia elementy rozpoznania pirotechnicznego.

PARAMEDYKA Z ELEMENTAMI TCCC

Szkolenie paramedyczne dedykowane jest dla wszystkich poziomów i rodzajów formacji ochronnych. Uczestnicy szkolenia uczą się określania stref zagrożenia, metod ewakuacji, ale przede wszystkim udzielania pierwszej pomocy, w tym w zakresie ran postrzałowych. Trening prowadzony jest z wykorzystaniem elementów oraz wyposażenia czerwonej taktyki (medycyny pola walki – TCCC).

GWARDIA.PRO

Siedziba

Świątnicka 36, 52-018 Wrocław

Kontakt

71 880 87 37

Mail

kontakt@gwardia.pro

GWARDIA.PRO