SURVEILLANCE

Monitor the risks

A unique algorithm for comparing image changes enables systemic verification of threats in real time.

Our system is tailored to integrate with any camera model – the implementation of savings does not require any investment.

We use modern software and provide the ability to integrate with systems, including: Kronos, Adinfo, SafeStar and many others.

Our Monitoring Center has USI status – armed intervention post – and our professional infrastructure meets PN-EN 50518 standards – independent server room, backup data center, energy and telecommunications independence.

Reduce the cost of physical protection while increasing the effectiveness of interventions.

Real savings.

Video security system

REGISTERING THE CHANGE AND (UN)TRIGGERING ALARM PROCEDURES

Collaboration with GWARDIA.pro makes it possible to use a system that analyzes image changes in real time. The signal can be provided from any device-camera. All you need to do is point the current equipment in the right direction and send the signal to our Monitoring Center.

Any change in the programmed image pattern will be analyzed by the algorithm and signaled to the operator at the Monitoring Center. Specialized team members, who are on duty 24/7, evaluate the source of the signal and then coordinate appropriate actions.

Based on established procedures, we remotely handle all events at the facility:

 

Alarmy

Jakże popularne fałszywe alarmy.

Wsparcie

Dla pracowników recepcji, utrzymania i administratorów obiektów.

Koordynacja

Działań grup interwencyjnych ochrony, służb ratowniczych oraz Policji.

Realizacja

Procesu komunikacji w ramach Zarządzania Kryzysowego (Crisis Management).

LIMIT THE INVOLVEMENT OF SECURITY PERSONNEL AS MUCH AS POSSIBLE

Most of the interventions by physical security personnel, even in highly active facilities, are verification of false alarms and signals from peripheral devices (detectors). The GWARDIA.pro video security system reduces up to 80% of unnecessary activities performed by security personnel.

Decide for yourself what to do with your savings, we invest in training and development of intervention group employees, ready to act in your defense under any conditions.

ANALIZA WIDEO

Specjalistyczne rozwiązanie dla przemysłu oraz infrastruktury krytycznej. Algorytm analizuje zmiany dowolnego obrazu w czasie rzeczywistym oraz rozpoznaje cechy wielu cyfrowych wzorców zmiany obrazu. Ta unikalna cecha oraz elastyczność oprogramowania pozwala na integrację z zewnętrznymi centrami operacyjnymi i podejmowanie działań według ustalonych scenariuszy: sygnalizacja wejścia osoby w nadzorowany obszar, identyfikacja osób i pojazdów, identyfikacja zdarzeń wypadkowych, generowanie algorytmów zachowań potencjalnie wypadkowych, identyfikacja wad na linii produkcyjnej.

OBCHÓD WIDEO

Klienci korzystający z usługi wideo obchodu GWARDIA.pro uzyskują dostęp do wyjątkowego systemu monitorowania zmian obrazu w czasie rzeczywistym. System okresowo wymusza analizę obrazu, porównując odebrany obraz z wzorcem cyfrowym. W przypadku wykrytych zmian obraz jest wyświetlany pracownikom centrum monitoringu, którzy oceniają przyczynę zmiany-alarmu i podejmują ustalone czynności. W ramach OBCHODU WIDEO Klienci GWARDIA.pro otrzymują indywidualne konto obiektu, dzięki któremu uzyskują zdalny dostęp wszystkich obrazów.

WIDEO WERYFIKACJA

System w czasie rzeczywistym zbiera informację z urządzeń peryferyjnych i porównuje je z cyfrowymi wzorcami obszaru w statusie „bez zagrożeń”. W chwili wzbudzenia sygnału z czujki lub/i wykrycia zmiany w obrazie danego obszaru system automatycznie realizuje ustaloną procedurę. Operator Centrum Monitorowania na bieżąco analizuje realizację ustalonego protokołu oraz koordynuje działania grup interwencyjnych i służb ratowniczych.

NADZÓR WIDEO

Najprostszą formą wsparcia ochrony obiektu przez GWARDIA.pro jest usługa wideo nadzoru. W ramach tej oferty obraz jest przesyłany do centrum monitoringu i analizowany przez pracowników o ściśle kreślonych porach. Operatorzy centrum monitoringu wykrywają nieprawidłowości i reagują według ściśle określonych scenariuszy postępowania.