MONITORING

Monitoruj zagrożenia

Unikalny algorytm porównywania zmian obrazu umożliwia systemową weryfikację zagrożeń w czasie rzeczywistym.

Nasz system jest dostosowany do integracji z każdym modelem kamery – wdrożenie oszczędności nie wymaga żadnej inwestycji.

Korzystamy z nowoczesnego oprogramowania i zapewniamy możliwość integracji z systemami, m.in.: Kronos, Adinfo, SafeStar i wielu innych.

Nasze Centrum Monitorowania posiada status USI – uzbrojone stanowisko interwencyjne – a nasza profesjonalna infrastruktura spełnia normy PN-EN 50518 – niezależna serwerownia, zapasowe centrum danych, niezależność energetyczna i teletechniczna.

Ograniczenie kosztów ochrony fizycznej przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności podejmowanych interwencji.

Realne oszczędności.

System ochrony wideo

ZAREJESTROWANIE ZMIANY I (NIE)URUCHOMIENIE PROCEDUR ALARMOWYCH

Współpraca z GWARDIA.pro umożliwia wykorzystanie systemu, który w czasie rzeczywistym analizuje zmiany w obrazie. Sygnał może być dostarczony z każdego urządzenia-kamery. Wystarczy skierować aktualny sprzęt we właściwym kierunku i przesłać sygnał do naszego Centrum Monitoringu.

Każda zmiana w zaprogramowanym wzorcu obrazu zostanie przeanalizowana przez algorytm i zasygnalizowana operatorowi w Centrum Monitoringu. Wyspecjalizowani pracownicy zespołu, który dyżuruje 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, oceniają źródło sygnału, a następnie koordynują adekwatne działania.

W oparciu o ustalone procedury zdalnie obsługujemy wszelkie zdarzenia w obiekcie:

 

Alarmy

Jakże popularne fałszywe alarmy.

Wsparcie

Dla pracowników recepcji, utrzymania i administratorów obiektów.

Koordynacja

Działań grup interwencyjnych ochrony, służb ratowniczych oraz Policji.

Realizacja

Procesu komunikacji w ramach Zarządzania Kryzysowego (Crisis Management).

MAKSYMALNIE OGRANICZ ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW OCHRONY

Większość interwencji pracowników ochrony fizycznej, nawet w bardzo aktywnych obiektach, to weryfikacja fałszywych alarmów i sygnałów z urządzeń peryferyjnych (czujek). System ochrony wideo GWARDIA.pro ogranicza nawet 80% zbędnych czynności wykonywanych przez pracowników ochrony.

SAM ZDECYDUJ CO ZROBIĆ OSZCZĘDNOŚCIAMI, my inwestujemy w szkolenia i rozwój pracowników grup interwencyjnych, gotowych działać w Twoje obronie w każdych warunkach.

ANALIZA WIDEO

Specjalistyczne rozwiązanie dla przemysłu oraz infrastruktury krytycznej. Algorytm analizuje zmiany dowolnego obrazu w czasie rzeczywistym oraz rozpoznaje cechy wielu cyfrowych wzorców zmiany obrazu. Ta unikalna cecha oraz elastyczność oprogramowania pozwala na integrację z zewnętrznymi centrami operacyjnymi i podejmowanie działań według ustalonych scenariuszy: sygnalizacja wejścia osoby w nadzorowany obszar, identyfikacja osób i pojazdów, identyfikacja zdarzeń wypadkowych, generowanie algorytmów zachowań potencjalnie wypadkowych, identyfikacja wad na linii produkcyjnej.

OBCHÓD WIDEO

Klienci korzystający z usługi wideo obchodu GWARDIA.pro uzyskują dostęp do wyjątkowego systemu monitorowania zmian obrazu w czasie rzeczywistym. System okresowo wymusza analizę obrazu, porównując odebrany obraz z wzorcem cyfrowym. W przypadku wykrytych zmian obraz jest wyświetlany pracownikom centrum monitoringu, którzy oceniają przyczynę zmiany-alarmu i podejmują ustalone czynności. W ramach OBCHODU WIDEO Klienci GWARDIA.pro otrzymują indywidualne konto obiektu, dzięki któremu uzyskują zdalny dostęp wszystkich obrazów.

WIDEO WERYFIKACJA

System w czasie rzeczywistym zbiera informację z urządzeń peryferyjnych i porównuje je z cyfrowymi wzorcami obszaru w statusie „bez zagrożeń”. W chwili wzbudzenia sygnału z czujki lub/i wykrycia zmiany w obrazie danego obszaru system automatycznie realizuje ustaloną procedurę. Operator Centrum Monitorowania na bieżąco analizuje realizację ustalonego protokołu oraz koordynuje działania grup interwencyjnych i służb ratowniczych.

NADZÓR WIDEO

Najprostszą formą wsparcia ochrony obiektu przez GWARDIA.pro jest usługa wideo nadzoru. W ramach tej oferty obraz jest przesyłany do centrum monitoringu i analizowany przez pracowników o ściśle kreślonych porach. Operatorzy centrum monitoringu wykrywają nieprawidłowości i reagują według ściśle określonych scenariuszy postępowania.