OCHRONA

KLUCZEM JEST ROZPOZNANIE ZAGROŻEŃ I DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ

Trzon naszego Zespołu stanowią byli funkcjonariusze i żołnierze jednostek specjalnych oraz pionów kryminalno-operacyjnych. Nasza wiedza i doświadczenie są oparte o wieloletnią służbę i zadania wykonywane w zakresie działań antyterrorystycznych, walki z bandytyzmem i przestępczością zorganizowaną. Zabezpieczamy mienie oraz osoby w oparciu o doświadczenia zdobyte przy zabezpieczaniu obiektów infrastruktury krytycznej, zakładów wysokiego i podwyższonego ryzyka, a także w czasie zabezpieczania osób o wyjątkowo wysokim statusie zawodowym lub finansowym.

0 +

Lat doświadczenia

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy dostępni 24h/7

WSPARCIE BIZNESU

Współczesne usługi ochrony obiektów wykraczają poza usługi ochrony osób i mienia. W ramach realizowanych projektów GWARDIA.pro świadczy również usługi wspierające obsługę recepcji, parkingów, kontroli ruchu pojazdów oraz osób, a nawet ochrony marki.

Ochrona mieszkań i posesji.

Centrum Monitoringu GWARDIA.pro przystosowane jest do obsługi obiektów komercyjnych oraz mieszkań i posesji prywatnych. Wystarczy przekierować sygnał i uzbroić nadzór. W sytuacji wzbudzenia alarmu przeszkolona, zmotywowana i nadzorowana Grupa Interwencyjna GWARDIA.pro w kilka minut zweryfikuje zagrożenie na miejscu.

Ochrona obiektów

Zdobyte doświadczenia wykorzystujemy zarządzając bezpieczeństwem podległych obiektów. Modus operandi naszego działania to przeciwdziałanie bezprawnym działaniom osób trzecich ze szczególną uwagą na życie i zdrowie, których wartość jest dla nas najwyższa.

Opieramy się na trzech niezależnych profilach działania:

Prewencyjny, planując i zabezpieczając chronione obiekty, obszary oraz transfer.

Interwencyjny, natychmiastowo reagując bezpośrednio na powstałe zagrożenia.

Ochrona niejawna, opierająca się na szczegółoch elementach pracy operacyjnej.

Triada strategii działania nie jest przypadkowa, jej trzon stanowią procedury wypracowane, przyjęte i funkcjonujące w służbach specjalnych i jednostkach specjalnego znaczenia.