Polityka Prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: httpss://GWARDIA.pro. Administratorem przedmiotowej strony internetowej oraz danych przetwarzanych za jej pośrednictwem jest GWARDIA.pro Paweł Rybarczyk, prowadzący działalność gospodarczą we Wrocławiu (52-018) przy ulicy Świątnickiej 36 (NIP 8991489703, REGON 021993341). Można się z nami skontaktować, pisząc na adres poczty elektronicznej: kontakt@gwardia.pro.

Jak chronimy dane

GWARDIA.pro dba o bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych (2016/679 z 27 kwietnia 2016 oraz Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926).

Zapewniamy realizację praw podmiotów danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy, kto poda swoje dane osobowe, ma umożliwiony dostęp do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, w tym uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego

Jeżeli zależy Ci na kontakcie z GWARDIA.pro, to możesz do tego wykorzystać udostępniony na stronie internetowej formularz kontaktowy. Możesz zamieścić w nim swoje dane identyfikacyjne, w tym numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Zazwyczaj przetwarzamy te dane w celu obsługi konkretnego zgłoszenia, ale jeżeli sobie tego życzysz masz możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie od nas informacji o aktualnościach branżowych oraz ofertach handlowych.

W zależności od zakresu współpracy GWARDIA.pro, w celu zagwarantowania poprawnych i legalnych usług, konieczne może okazać się również przekazanie szczegółowych danych, w tym imienia i nazwiska, numeru PESEL, numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej, innych adresów wykorzystywanych przy realizacji usług GWARDIA.pro, a także danych osobowych osób powiązanych z danych usług GWARDIA.pro lub z nich korzystających.

Ciasteczka

Pliki cookie (ciasteczka) są to informacje tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane w komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika strony internetowej GWARDIA.pro, z którego korzysta Użytkownik, odwiedzając stronę internetową GWARDIA.pro. Technologia ta umożliwia pozostawienie wybranych informacji o stronie w przeglądarce internetowej Urządzenia końcowego. W każdej chwili można zmienić ustawienia przeglądarki internetowej tak, aby każdorazowo otrzymywać informacje o pliku cookie i mieć możliwość decydowania o jego przyjęciu bądź odrzuceniu. Przeglądarki internetowe umożliwiają blokowanie plików typu cookie. Niezależnie od powyższego, w czasie obecności podmiotów danych na stronie internetowej GWARDIA.pro przetwarzane są także tzw. dane eksploatacyjne, o których mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane te pozwalają poznać sposób korzystania ze strony internetowej. Dane eksploatacyjne przetwarzane są wyłącznie w celach statystycznych.

Z kim dzielimy się danymi

GWARDIA.pro bardzo niechętnie przekazuje przetwarzane przez siebie dane osobowe. Mimo wszystko, w celu poprawnej realizacji usług oraz obsługi zgłoszeń, GWARDIA.pro może przekazać przetwarzane dane osobowe powiązanym z nimi podmiotom, takim jak: banki, serwisy tele-informatyczne, podmiotom świadczącym na rzecz GWARDIA.pro usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, zaufanym partnerom, organizującym akcje marketingowe, organizatorom promocji, przedstawiającym ofertę sprzedaży towarów lub usług, a także krajowym organom administracji publicznej (np. Policja), organom UE oraz sądom, na ich żądanie, jeśli jest to wymagane przez krajowe lub unijne prawo.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Dane osobowe, otrzymane za pomocą internetowego formularza zgłoszeniowego będą przetwarzane w czasie obsługi przedmiotowego zgłoszenia i usuwane w terminie 30 dniu od jego zrealizowania. W przypadku danych osobowych otrzymanych w związku z realizacją usług, takie dane przetwarzamy przez okres 6 lat po zakończeniu ich realizacji. Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od GWARDIA.pro informacji o aktualnościach branżowych i ofertach handlowych, to takie dane będziemy przetwarzali do czasu wycofania zgody w tym zakresie.