GWARDIA.PRO
INNOWACYJNA SŁUŻBA OCHRONY

Centrum monitoringu wykorzystujące unikalny algorytm! Porównywanie zmian obrazu w czasie rzeczywistym – śledzenie obiektów! Minimalne koszty wdrożenia – integracja z każdym systemem.

GWARDIA.PRO

Centrum monitoringu wykorzystujące unikalny algorytm! Porównywanie zmian obrazu w czasie rzeczywistym – śledzenie obiektów! Minimalne koszty wdrożenia – integracja z każdym systemem (nawet analogowymi)! Integracja z innymi systemami – np. SAP, SSWiN, kontrolą dostępu, systemem klucza! Patrole i grupy interwencyjne SUFO/KPP. Specjalistyczne wsparcie – P.POŻ., BHP, ratownictwo specjalistyczne!

ZAPOBIEGANIE

Weryfikacja potencjalnych możliwych zagrożeń oraz wdrożenie adekwatnych rozwiązań organizacyjnych i kompetencyjnych. Aby zapobiegać profesjonalnie.

MONITORING

Unikalny algorytm ogranicza koszty ochrony dzięki wykorzystaniu systemowej analizy zmian obrazu i weryfikację zagrożeń w czasie rzeczywistym.

OCHRONA

Przeszkolone, zmotywowane i nadzorowane grupy interwencyjne działają w sytuacjach potwierdzonego zagrożenia.

.PRO

Autorski program treningowy, stworzony dla grup mundurowych oraz ochrony.

Zapobieganie zagrożeniom

Najważniejszymi elementem zapobiegania zagrożeniom w organizacji oraz życiu osobistym jest budowa systemu bezpieczeństwa opartego na merytorycznych fundamentach oraz realnej ocenie sytuacji i zagrożeń. W GWARDIA.pro wypracowaliśmy autorski program audytów oraz szkoleń dedykowanych, ukierunkowanych na rozwój umiejętności oraz odporności na zagrożenia.

Bezpieczeństwo osobiste

W ramach sekcji Bezpieczeństwo Osobiste umożliwiamy przygotowanie osób i grup na ewentualność znalezienia się w sytuacji rodem z czerwonych pasków wiadomości – pożar, wybuch gazu, wypadek komunikacyjny, napad, sytuacja zakładnicza, atak terrorystyczny czy aktywny zabójca w miejscu publicznym. Prowadzimy warsztaty i ćwiczenia uwzględniające kontrolowane symulacje bezpośredniego zagrożenia z udziałem służb bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo Organizacji

Specjaliści GWARDIA.pro weryfikują potencjalne zagrożenia oraz wdrażają adekwatne rozwiązania organizacyjne i kompetencyjne. Prowadzimy szkolenia i konsultacje w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ze szczególnym uwzględnieniem ochrony infrastruktury krytycznej oraz najważniejszych stanowisk, planowania ciągłości działania, zarządzania ryzykiem, a także bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ratownictwa.

SZKOLENIA DLA ZAWODOWYCH BEZPIECZNIKÓW

Specjaliści GWARDIA.pro weryfikują potencjalne zagrożenia oraz wdrażają adekwatne rozwiązania organizacyjne i kompetencyjne. Prowadzimy szkolenia i konsultacje w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ze szczególnym uwzględnieniem ochrony infrastruktury krytycznej oraz najważniejszych stanowisk, planowania ciągłości działania, zarządzania ryzykiem, a także bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ratownictwa.

Monitoring

Unikalny algorytm porównywania zmian obrazu umożliwia systemową weryfikację zagrożeń w czasie rzeczywistym.

Nasz system jest dostosowany do integracji z każdym modelem kamery – wdrożenie oszczędności nie wymaga żadnej inwestycji.

Korzystamy z nowoczesnego oprogramowania i zapewniamy możliwość integracji z systemami, m.in.: Kronos, Adinfo, SafeStar i wielu innych.

Nasze Centrum Monitorowania posiada status USI – uzbrojone stanowisko interwencyjne – a nasza profesjonalna infrastruktura spełnia normy PN-EN 50518 – niezależna serwerownia, zapasowe centrum danych, niezależność energetyczna i teletechniczna.

Ograniczenie kosztów ochrony fizycznej przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności podejmowanych interwencji.

Realne oszczędności.

Chronimy Cię 24h na dobę!

Jak możemy Tobie pomóc?

GWARDIA.PRO

Siedziba

Świątnicka 36, 52-018 Wrocław

Kontakt

71 880 87 37

Mail

kontakt@gwardia.pro

GWARDIA.PRO