Szkolenia

SZKOLENIA DLA ZAWODOWYCH BEZPIECZNIKÓW

Doświadczenie oraz umiejętności zdobyte w czasie służby w pododdziałach kontr-terrorystycznych Policji oraz jednostkach specjalnych Wojska Polskiego, determinuje nasz zespół do periodyzacji treningowej w obszarze elementów działań specjalnych dla dedykowanych grup zawodowych oraz w obszarze indywidualnej aktywnej samoobrony.

Eksperci GWARDIA.pro realizują autorski program treningowy dedykowany dla funkcjonariuszy służb mundurowych oraz pracowników ochrony, których zadania służbowe wymagają użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

TRENING POJEDYNCZEGO STRZELCA – aktywna samoobrona

Trening przeznaczony jest dla osób pragnących posiąść umiejętności obsługi broni w sytuacjach mogących potencjalnie zagrozić fizycznemu bezpieczeństwu, Twojemu, najbliższych i Twoich współpracowników. Program obsługi broni bezwzględnie identyfikuje obowiązujące przepisy broni w kontekście możliwego użycia broni. Trening pojedynczego strzelca dedykowany jest zarówno dla indywidualnych klientów w ramach aktywnej samoobrony a także jako baza dla osób mundurowych pracujących w zespołach. Program treningu umożliwia rozwój od podstaw do wyspecjalizowanego operatora strzeleckiego.

TAKTYKA I TECHNIKA OCHRONY OSOBISTEJ - ADIUTANT

Rola adiutanta w zespole ochronnym jest jednym z ważniejszych elementów w systemie ochronnym, adiutant nadaje kierunek i cele transferu oraz szyku ochronnego VIP. Nasi instruktorzy wprowadzają uczestników kursu w szczegóły działania operatora najbliżej chronionej osoby, poznasz kanony ochrony w systemie „five like a fist”, zadania dla adiutanta oraz metodę działania w szyku VIP + adiutant (VIP + 1 pracownik ochrony) - często to jedyny szyk ochronny funkcjonujący w realiach ochrony osobistej.

TAKTYKA OCHRONY OSOBISTEJ w ZESPOLE

Zespoły wieloosobowe w trakcie modułu szkoleniowego przećwiczą szyki ochronne a także działania taktyczne podczas kontr-ataku oraz ewakuacji. Uczestnicy kursu zapoznają się z elementami jazdy w kolumnie ochronnej, z możliwością taranowanie pojazdów. W działania ochronne wpisane są także zadania Zespołu Wsparcia Taktycznego, którego cele i taktyka będą także elementem kursu.

GRUPY PATROLOWO - INTERWENCYJNE

Szkolenie przygotowuje uczestników do wykonywania zadań realizowanych przez grupy patrolowo-interwencyjne, program kursu obejmuje obserwację wyznaczonego obszaru oraz identyfikowanie potencjalnych zagrożeń, w tym legitymowanie i zatrzymywanie osób, zatrzymywanie i kontrolowanie pojazdów, to przede wszystkim działania taktyczno – strzeleckie podczas ataku niebezpiecznego napastnika z bronią palną lub niebezpiecznym narzędziem.

TAKTYKA KONWOJÓW WARTOŚCIOWYCH

Uczestnicy warsztatu zapoznają się z metodami planowania konwoju, szykiem pieszym oraz ustawieniem w kolumnie pojazdów, w szczególności z technikami pracy z bronią w trakcie kontaktu ogniowego w poruszającym się pojeździe oraz wspólnie z instruktorami przećwiczą kilka wariantów zamachu i wyjścia z zasadzek.

TAKTYKA I TECHNIKA JAZDY OCHRONNEJ

Szkolenie w tym module to swoiste interwencje w czasie dynamicznych przejazdów indywidualnych oraz w kolumnie ochronnej, to intensywny trening prowadzenia pojazdu w sytuacjach zagrożenia. Instruktorzy zapoznają uczestników z meandrami działania w ramach protokołu dyplomatycznego oraz zademonstrują metody dotarcia do unieruchomionego pojazdu i ewakuacji z miejsca zagrożenia. Uczestnicy szkolenia samodzielnie spróbują technik taranowania i spychania blokujących pojazdów.

ZESPÓŁ WSPARCIA TAKTYCZNEGO

Wsparcie taktyczne, to działanie wspomagające zespoły ochrony osobistej oraz pracowników ochrony obiektowej. W ramach szkolenia omawiane są metody organizacji i zadań Zespołu Wsparcia Taktycznego, ustawienia w szyku oraz zasady reagowania zespołu wsparcia. Uczestnicy mogą przejść podstawowe szkolenie w zakresie działań wysokościowych oraz ratowania z użyciem śmigłowca.

OCHRONA NIEJAWNA

W ramach działań operacyjnych ochrony, możliwy też jest wariant działań niejawnych. Uczestnicy tego treningu zapoznają się z metodami obserwacji i kontr-obserwacji osób i pojazdów oraz ochrony fizycznej z wykorzystaniem elementów pracy operacyjnej (kryminalnej).

PLANOWANIE OCHRONY - ZARZĄDZENIE GRUPAMI OCHRONNYMI

Szkolenie przybliża uczestnikom szczegóły zarządzania systemem ochrony. W trakcie warsztatów omawiane są rodzaje i struktura grup ochronnych, etapy planowania ochrony i zabezpieczeń technicznych. Trening uwzględnia elementy rozpoznania pirotechnicznego.

PARAMEDYKA Z ELEMENTAMI TCCC

Szkolenie paramedyczne dedykowane jest dla wszystkich poziomów i rodzajów formacji ochronnych. Uczestnicy szkolenia uczą się określania stref zagrożenia, metod ewakuacji, ale przede wszystkim udzielania pierwszej pomocy, w tym w zakresie ran postrzałowych. Trening prowadzony jest z wykorzystaniem elementów oraz wyposażenia czerwonej taktyki (medycyny pola walki), z uwzględnieniem systemu TCCC.

SZKOLENIA ANTYTERRORYSTYCZNE

Realizujemy warsztaty adresowane do pracowników, których środowisko pracy wiąże się z narażeniem na bezpośrednie zagrożenie – w szczególności placówek bankowych, punktów obsługi kasowej ale także dla osób podróżujących po świecie w ramach delegacji służbowych, spotkań biznesowych. Przygotowujemy pracowników na wypadek sytuacji bezpośredniego zagrożenia – napad, terror kryminalny, „active shooter”. Zapoznajemy z rekomendowanymi modelami postępowania kierowanymi na ograniczenie skutków zaistnienia zagrożenia. W ramach warsztatów prowadzony jest trening sytuacyjny – symulacja potencjalnych zdarzeń, z uwzględnieniem systemu RUNE – HIDE – FIGHT.

SZKOLENIA KASOWE - KURS KASJERSKI

Zatrudnienie na stanowisku kasjera można uzyskać po spełnieniu określonych wymagań – kluczowy jest między innymi kurs kasjerski, który przekazuje uczestnikowi najważniejsze informacje związane z tym stanowiskiem. Zakres prac zależny jest w szczególności od tego, jakie stanowisko zajmowane jest przez kasjera. W przypadku kasjerów złotowych kompetencje ograniczają się do waluty polskiej, natomiast kasjerzy walutowi, także złotowo-walutowi muszą posiadać właściwe przygotowanie do pracy z walutami obcymi. Zakres powyższych usług szkoleniowych przeznaczony jest dla kasjerów, pracowników obsługi banków oraz kantorów.

SZKOLENIA PPOŻ, EWAKUACJA I POMOC

Nieodzownym jest cykliczne szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z realizacją prac i usług na terenie Twojej firmy, ale także w zakresie usług serwisowych oraz modernizacją w obszarze Twojej posesji. Oprócz niezbędnej bazy teoretycznej, szkolenia mają przede wszystkim charakter praktyczny. Organizacja w obszarze powyższych zagrożeń to kompleksowe działania uwzględniając źródła zagrożeń, podział na strefy, skład grupy ratunkowej oraz metodę czynności ratunkowych uwzględniając system TCCC, ale także specyfikację i pomoc w zakupie niezbędnych środków ratunkowych.