Ochrona osób i mienia

Doświadczony Zespół

Kluczem jest doświadczony zespół, jego atutem jest pełne spektrum działań taktyczno – strzeleckich, paramedycznych, jazdy w kolumnie ochronnej, rozpoznania I prewencji zagrożeń bombomych oraz działań operacyjnych w obszarze rozpoznania fizycznych zagrożeń, to także zaawansowane zabezpieczenie techniczne.

Kontrakty długoterminowe

(stały kontrakt – ochrona klienta, wskazanych innych osób oraz obiektów).

Trzon naszego Zespołu stanowią byli funkcjonariusze i żołnierze jednostek specjalnych oraz pionów kryminalno-operacyjnych. Nasza wiedza i doświadczenie są oparte o wieloletnią służbę i zadania wykonywane w zakresie działań antyterrorystycznych, walki z bandytyzmem i przestępczością zorganizowaną. Zabezpieczamy mienie w oparciu o doświadczenia zdobyte przy zabezpieczaniu obiektów infrastruktury krytycznej, zakładów wysokiego i podwyższonego ryzyka, a także chronimy osoby o wyjątkowo wysokim statusie społecznym lub zawodowym, a doświadczenia zdobyte podczas służby w czasie zabezpieczeń z udziałem głów wielu państw, są wyznacznikiem naszego profilu działania.

KONTRAKTY DORAŹNE

(kontr działania i zabezpieczenia przy wydarzeniach nadzwyczajnych).

Sytuacje nagłe, w których zagrożeni są Twoi najbliżsi lub Twój biznes i trzeba reagować w sposób nagły i niekonwencjonalny. Nasz Zespół rozpozna, zaplanuje i we właściwy sposób zareaguje i zabezpieczy Twoje dobra.

Ochrona niejawna

(działania operacyjne oparte także na koncesjonowanych zespołach detektywów)

W Twoim otoczeniu znajdują się nieuczciwe osoby, lub podejmujesz się współpracy z dedykowanymi osobami w obszarze Twojego biznesu, istotnym elementem jest rozpoznanie potencjalnych zagrożeń i ochrona Twoich interesów, zarówno w obszarze stałych jak i doraźnych kontraktów - nasz zespół rozpozna, zaplanuje i zabezpieczy Twoje dobra, a także zareaguje we właściwy sposób na zaistniałe zagrożenia.

ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE, MONITORING

Nieodzownym jest wsparcie techniczne naszych działań, uwzględniając infrastrukturę i organizację Twojej posesji, zakładów przemysłowych, logistyki etc. To m.in. zabezpieczenia mechaniczne celem uniemożliwienia wejścia osobom postronnym, a także elektroniczne, także na poziomie systemu „analizy”, tj. CCTV, czujki detekcji, oraz systemy przeciwpożarowe, chroniąc Twoje dobra przed przypadkowym oraz intencjonalnym działaniem osób trzecich, na terenie Twojego zakładu czy prywatnej posesji. Monitoring w obszarze Twojego biznesu wraz z systemom klucza, kontroli dostępu, zweryfikuje Twoje najbliższe otoczenie w obszarze prywatnym i zawodowym, uchroni Twój dorobek oraz najbliższych przed nieuczciwymi działaniami osób trzecich.